ประวัติศาสตร์สากล รู้จักความเป็นมาของชาติต่างๆในเอเชีย

ประวัติศาสตร์สากล ของชาติต่างๆในเอเชีย ในวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของ 4 ชาติเอเชียที่น่าสนใจกัน ว่าชาติเหล่านี้มีเรื่องราวในอดีตเป็นยังไงบ้าง โดยในแต่ละช่วงเวลาก่อนจะถึงปัจจุบัน ประเทศเหล่านี้ต้องผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้าง ก่อนจะมาถึงปัจจุบันได้ ความรู้ ประวัติศาสตร์เกาหลี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติศาสตร์เกาหลี นั้นมีความเข้มข้นและซับซ้อนเป็นอย่างมาก เรื่องราวของพวกเค้ามีประวัติยาวนานนับพันปี โดยแบ่งได้ตามนี้ ยุคบุกเบิก คาบสมุทรเกาหลีเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาหลายหมื่นปี แต่อาณาจักรเกาหลีแห่งแรกที่รู้จักคือโกโจซอน ซึ่งก่อตั้งโดยดังกุนในตำนานในปี 2333 ก่อนคริสตศักราช ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา ราชวงศ์และอาณาจักรต่างๆ เกิดขึ้นและล่มสลาย รวมถึงโกกูรยอ แพ็กเจ และซิลลา ในช่วงปลายศตวรรษที่ 14 ราชวงศ์โชซอนได้ก่อตั้งขึ้นและดำเนินไปจนถึงปลายศตวรรษที่ 19 ยุคโชซอน ในช่วงเวลานี้ เกาหลีถูกปกครองโดยระบอบกษัตริย์และพัฒนาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่แตกต่าง รวมถึงการสร้างตัวอักษรเกาหลี อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เกาหลีถูกผนวกโดยญี่ปุ่น และยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1945 เกาหลีจึงได้รับอิสรภาพ ช่วงหลังสงครามเกาหลีจนถึงปัจจุบัน แต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง เกาหลีถูกแบ่งออกเป็นเหนือและใต้ โดยทางเหนือถูกควบคุมโดยสหภาพโซเวียต และทางใต้โดยสหรัฐอเมริกา ในปี 1950 สงครามเกาหลีได้ปะทุขึ้น…