ประวัติศาสตร์สากล รู้จักความเป็นมาของชาติต่างๆในเอเชีย

ประวัติศาสตร์สากล ของชาติต่างๆในเอเชีย ในวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของ 4 ชาติเอเชียที่น่าสนใจกัน ว่าชาติเหล่านี้มีเรื่องราวในอดีตเป็นยังไงบ้าง โดยในแต่ละช่วงเวลาก่อนจะถึงปัจจุบัน ประเทศเหล่านี้ต้องผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้าง ก่อนจะมาถึงปัจจุบันได้

Table of Contents

ความรู้ ประวัติศาสตร์เกาหลี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์เกาหลี นั้นมีความเข้มข้นและซับซ้อนเป็นอย่างมาก เรื่องราวของพวกเค้ามีประวัติยาวนานนับพันปี โดยแบ่งได้ตามนี้

ยุคบุกเบิก

คาบสมุทรเกาหลีเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาหลายหมื่นปี แต่อาณาจักรเกาหลีแห่งแรกที่รู้จักคือโกโจซอน ซึ่งก่อตั้งโดยดังกุนในตำนานในปี 2333 ก่อนคริสตศักราช ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา ราชวงศ์และอาณาจักรต่างๆ เกิดขึ้นและล่มสลาย รวมถึงโกกูรยอ แพ็กเจ และซิลลา ในช่วงปลายศตวรรษที่ 14 ราชวงศ์โชซอนได้ก่อตั้งขึ้นและดำเนินไปจนถึงปลายศตวรรษที่ 19

ยุคโชซอน

ในช่วงเวลานี้ เกาหลีถูกปกครองโดยระบอบกษัตริย์และพัฒนาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่แตกต่าง รวมถึงการสร้างตัวอักษรเกาหลี

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เกาหลีถูกผนวกโดยญี่ปุ่น และยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1945 เกาหลีจึงได้รับอิสรภาพ

ช่วงหลังสงครามเกาหลีจนถึงปัจจุบัน

แต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง เกาหลีถูกแบ่งออกเป็นเหนือและใต้ โดยทางเหนือถูกควบคุมโดยสหภาพโซเวียต และทางใต้โดยสหรัฐอเมริกา

ประวัติศาสตร์เกาหลี

ในปี 1950 สงครามเกาหลีได้ปะทุขึ้น ส่งผลให้ชาวเกาหลีหลายล้านคนเสียชีวิตและเกิดการแบ่งแยกคาบสมุทรอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การเจรจาหยุดยิงในปี 1953

ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา เกาหลีใต้ได้กลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและเป็นประชาธิปไตย ในขณะที่เกาหลีเหนือยังคงเป็นเผด็จการคอมมิวนิสต์ภายใต้การปกครองของตระกูลคิมจนถึงปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น กับช่วงเวลาต่างๆก่อนจะเป็นชาติที่เกรียงไกรที่สุดในโลก

กว่าที่ญี่ปุ่นจะมาถึงตรงนี้ได้พวกเขาได้ผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรเหมือนกันกว่าจะเป็นชาติมหาอำนาจอันดับต้นๆของโลกได้ โดยเราได้แบ่งเรื่องราวของ ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น มาตามช่วงเวลาเหล่านี้

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงก่อนยุคศักดินา

ถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดในหมู่เกาะญี่ปุ่นมีอายุย้อนไปถึงยุคหินยุคหินตอนบนประมาณ 30,000 ปีก่อนคริสตกาล ยุค Jomon ซึ่งกินเวลาตั้งแต่ 14,000 ปีก่อนคริสตกาลถึง 300 ปีก่อนคริสตกาล ตั้งชื่อตามเครื่องปั้นดินเผาที่มีลายเชือกในยุคนั้น ยุคยาโยอิซึ่งกินเวลาตั้งแต่ 300 ปีก่อนคริสต์ศักราชถึง 300 ปีก่อนคริสต์ศักราช มีลักษณะเด่นคือมีการปลูกข้าว การทำเหล็กและทองสัมฤทธิ์ และการพัฒนาสังคมที่ซับซ้อนแห่งแรกในญี่ปุ่น 

ยุคศักดินา

ในศตวรรษต่อมา ตระกูลและขุนศึกที่มีอำนาจมากมายได้ถือกำเนิดขึ้น ซึ่งนำไปสู่การก่อตั้งรัฐบาลโชกุนคามาคุระในปี 1185 ซึ่งนำไปสู่ช่วงเวลาแห่งการปกครองของซามูไรที่กินเวลาจนถึงศตวรรษที่ 19 ในช่วงเวลานี้ ญี่ปุ่นได้พัฒนาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น พิธีชงชา การจัดดอกไม้ และ ศิลปะการป้องกันตัวของเคนโด ในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 ญี่ปุ่นเป็นปึกแผ่นภายใต้การปกครองของ โชกุน โทคุกาวะ ซึ่งนำไปสู่ช่วงเวลาแห่งสันติภาพและความมั่นคงที่ดำเนินมาจนถึงปลายศตวรรษที่ 19 ในช่วงเวลานี้ ญี่ปุ่นยังคงปิดตัวเองจากโลกภายนอก แต่ยังคงพัฒนาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของตนเองอย่างต่อเนื่อง

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

ขยายอาณาจักร แพ้สงคราม และปัจจุบัน

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 ญี่ปุ่นได้ปรับปรุงดินแดนของตนให้ทันสมัยและขยายอาณาเขตของตนอย่างรวดเร็วผ่านการทำสงครามกับจีนและรัสเซีย อย่างไรก็ตาม ความพ่ายแพ้ของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2488 ทำให้ประเทศถูกยึดครองโดยสหรัฐอเมริกาและดำเนินการปฏิรูปประชาธิปไตย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ญี่ปุ่นได้กลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจชั้นนำและเป็นประชาธิปไตย ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและวัฒนธรรมสมัยนิยม

เปิด ประวัติศาสตร์ลาว เรื่องราวของชาติเพื่อนบ้านของไทย

ประวัติศาสตร์ลาว นั้นมีมาอย่างยาวนานนับพันปี ชนชาติลาวในยุคแรกสุดที่รู้จักคือชนชาติมอญ-เขมรซึ่งตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคนี้ราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยไทม์ไลน์ต่างๆนั้นแบ่งออกเป็นตามนี้

ช่วงเวลาของอาณาจักรโบราณต่างๆ

ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา อาณาจักรและอาณาจักรต่างๆ และล่มสลายในลาว รวมถึงอาณาจักรล้านช้างอันทรงพลัง ซึ่งก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 14 และกินเวลานานหลายศตวรรษ ในช่วงเวลานี้ ลาวได้พัฒนาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่โดดเด่น โดยศาสนาพุทธมีบทบาทสำคัญ

ตกเป็นเมืองขึ้นของและได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 ลาวตกอยู่ภายใต้การควบคุมของฝรั่งเศส ซึ่งทำให้ลาวเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนฝรั่งเศส อย่างไรก็ตาม ลาวได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2496 หลังสิ้นสุดสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่ง ในทศวรรษต่อมา ลาวประสบกับความวุ่นวายทางการเมืองและสงครามกลางเมือง โดยในที่สุด ปะเทดลาว ซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ก็เข้ามามีอำนาจในปี 2518 ตั้งแต่นั้นมา ลาวก็เป็นประเทศคอมมิวนิสต์ โดยรัฐบาลควบคุมเศรษฐกิจและสังคมส่วนใหญ่ของประเทศ

ช่วงเวลาปัจจุบัน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ลาวได้ผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจและการปรับปรุงให้ทันสมัย ในขณะเดียวกันก็พยายามรักษาวัฒนธรรมและมรดกดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม ลาวยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังคงมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น การทุจริตและการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ตลอด

ประวัติศาสตร์พม่า อีกหนึ่งชาติเพื่อนบ้านของไทย

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือที่เรียกว่า พม่า มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและหลากหลายซึ่งยาวนานนับพันปี ชาวเมียนมาในยุคแรกสุดที่รู้จักคือชาวมอญและชาวปยู ซึ่งตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคนี้ราวศตวรรษที่ 1 ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา โดยไทม์ไลน์หลักๆแบ่งเป็นตามนี้

พม่ายุคโบราณ

มีอาณาจักรต่างๆ เกิดขึ้นและล่มสลายในเมียนมาร์ในช่วงเวลานี้ รวมถึงอาณาจักรพุกามอันทรงพลังซึ่งก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 9 และกินเวลานานหลายศตวรรษ ในช่วงเวลาดังกล่าว เมียนมาร์ได้พัฒนาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่โดดเด่น โดยศาสนาพุทธมีบทบาทสำคัญอย่างมากในจุดนี้ 

ในศตวรรษที่ 16 ราชวงศ์ตองอูเข้ามามีอำนาจและรวบรวมพม่าในปัจจุบันให้เป็นปึกแผ่น ราชวงศ์นี้เป็นที่รู้จักจากการขยายตัวทางทหารและความสำเร็จทางวัฒนธรรม และเป็นรากฐานสำหรับราชวงศ์กอนบองซึ่งกินเวลาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ถึง 19 ในช่วงเวลานี้ พม่าได้ขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างขวาง และเริ่ม พัฒนาวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงการพัฒนาวรรณกรรมและการละครของพม่าขึ้นมาอีกด้วยด้วย

ได้รับอิสรภาพจากอังกฤษและความวุ่นวายต่างๆจากกองทัพ

ในช่วงศตวรรษที่ 19 เมียนมาร์อยู่ภายใต้การควบคุมของอังกฤษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริติชอินเดีย อย่างไรก็ตาม พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี พ.ศ. 2491 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง

ในช่วงหลายทศวรรษต่อมา เมียนมาร์ประสบกับความวุ่นวายทางการเมืองและสงครามกลางเมือง โดยกองทัพเข้ามามีอำนาจในปี 2505 ตั้งแต่นั้นมา เมียนมาร์ก็ถูกปกครองโดยระบอบเผด็จการทหาร โดยรัฐบาลควบคุมเศรษฐกิจและสังคมส่วนใหญ่ของประเทศ ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เมียนมาร์ได้ผ่านการปฏิรูปการเมืองและประชาธิปไตย แต่ก็ยังเผชิญกับความท้าทายมากมาย รวมถึงความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ การละเมิดสิทธิมนุษยชน และความด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศที่ยังมีเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์พม่า

อย่างไรก็ตาม พม่ามีมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีประชากรหลากหลายและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มากมาย และมีสถาปัตยกรรมและศิลปะที่สวยงาม ประวัติศาสตร์มีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่หล่อหลอมคนในชาติซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเอกลักษณ์ของประเทศมาจนถึงปัจจุบัน

สรุปเรื่อง ประวัติศาสตร์สากล 

โดยสรุปก็คือ ประวัติศาสตร์สากล ของชาติต่างๆในเอเชียจะเห็นว่า กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ชาติเหล่านี้ล้วนเจอแต่กับเหตุการณ์ต่างๆมากมาย สงครามต่างๆ การรุกรานของชาวต่างชาติ และ วิกฤตการเมืองการปกครองอย่างหนักหน่วง จากช่วงเวลาดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน ประเทศอย่างเกาหลีกับญี่ปุ่นสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นจนไปอยู่ในระดับประเทศพัฒนาแล้วได้ ส่วนพม่ากับลาวยังคงมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อนและยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆด้วย แต่ข้อดีของการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้คือมันทำให้เรารู้ว่ากว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้มันไม่ง่ายเลย ซึ่งตัวคนเราก็เป็นอย่างงั้นเช่นกันครับ